Razlika između dva tipa String u C# programskom jeziku?

Thursday, August 20, 2015


Stvarna razlika između string i String u C# programskom jeziku? Ovo sam se i ja odmah pitao kada sam prije tri mjeseca počeo da učim C#. Odgovor je da nema skoro nikako velike razlike, a detaljnije objašnjenje se nalazi  u nastavku ovog teksta.

U C# programskom jeziku string je drugo ime za klasu String u .NET framework-u, pa ih to čini skoro istim u upotrebi. Također važno je za navesti da svaki tip podatka u C# jeziku ima svoj ekvivalent u .NET framework-u. Još jedan od ovakvih primjera je short i int koji su predstavljeni kao Int16 i Int32 u .NET-u.

Tehnički gledano nema razlike između string String, ali navika je da se varijable deklarišu koristeći C# ključne riječi.. teško da ćete vidjeti da neko varijablu deklariše na način da za int koristi Int32.

 1| int a = 10; // Isto je kao:  
 2| Int32 b = 10;

Naravno ima jedna mala razlika kada koristimo string String, a to je da kada želimo koristiti String moramo importovat u našem fajlu System namespace (imenski prostor), dok to nije slučaj kod ključne riječi string on se može koristi bez importovanja imenskog prostora.

Još jedna od navika mnogih programera je ta da pri deklaraciji varijabli koriste ključnu riječ string, a dok pri pristupanju statičnim članovima (atributima i metodama) koriste String.

 3| string ime = String.Empty;

Kao zaključak možemo izvući to da su string String usko povezani tj. da je string drugo ime za predefinisanu klasu System.String. Kada je riječ o upotrebi možemo koristi oba oblika, ali preporuka je da se za varijable koristi string, a String za pristupanje atributima i metodama klase. Za mnogo detaljnije razloge i principe preporučujem da posjetite MSDN.

Kao i uvijek nadam se da sam vam pomogao sa ovim blog postom te da ste uspješno pronašli odgovor na ovo pitanje.

Pozdrav! Almir Vuk | AV Development

You Might Also Like

0 comments